Şartlar ve Koşullar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

İNTERNET SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Anlaşmanın tarafları

Bu anlaşma, arasında ve arasında imzalanmıştır.

1.1 LES BENJAMINS TEKSTİL TİC. GİBİ. www.lesbenjamins.com (bundan sonra LB olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren Mahmutbey Mahallesi Hacı Bostan Caddesi No:9 Kat:3 No:318 Bağcılar 34217 İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden ve

1.2 www.lesbenjamins.com internet sitesine üye olan ve üyelik adresi üzerinden verdiği adreste ikamet eden internet kullanıcısı (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.).anlaşma konusu

2.1 Bu sözleşme, üyenin www.lesbenjamins.com'dan ve LB'nin sunduğu hizmetlerden ve satışa sunulan ürünlerden yararlanabilmesi için belirlenen şartlar ve fiyatlar çerçevesinde şartları düzenler.Anlaşmanın hükmü3.1 Bu sözleşmede açıkça üstlenilmeyen herhangi bir konu, LB aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi LB tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, LB, internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetler için internet sitesinde ilan edilen fiyatları talep etme hakkına sahiptir.

3.2 Bu üyelik sözleşmesi Üye'ye herhangi bir maddi taahhüt veya yükümlülük getirmez. Üye'nin sadece www.lesbenjamins.com web adresi üzerinden sipariş vereceği ürünün bedelini ve bunlara ilişkin hizmet bedeli ve diğer ücretleri ödemesi gerekecektir. Üyelik için ayrıca ücret talep edilmez.

3.3 Üye, www.lesbenjamins.com internet sitesine üyelik işlemleri sırasında verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlışlığından dolayı LB'nin uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4 Üye, www.lesbenjamins.com internet sitesine üyeliği sırasında kendisine verilen şifreyi başka kişi veya kurumlara veremez ve Üye'nin bu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. LB'nin söz konusu yetkisiz kullanımdan doğan tazminat ve diğer talep hakları, bundan doğabilecek tüm sorumluluklara ve üçüncü şahısların veya resmi makamların LB'ye karşı olan tüm iddia ve taleplerine karşı saklıdır.

3.5 Üye, www.lesbenjamins.com internet sitesinin üyelerine özel hizmetlerden yararlanırken, mevzuatın yasal hükümlerine aykırı davranmamayı ve uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'yi bağlar.

3.6 LB, üye verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve üye yazılım ve verilerinde meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

3.7 LB'nin internet sitesindeki tüm materyaller ve belgeler münhasıran LB'nin mülkiyetindedir ve bu tür materyaller ve belgelere ilişkin telif hakları ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili yasalarca korunmaktadır ve bu tür materyaller ve belgeler Üye tarafından gerekli izin alınmadan kullanılamaz, edinilebilir ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirket ve ürünler, sahiplerinin ticari markalarıdır ve fikri mülkiyet hakları kapsamında ayrıca korunmaktadır.

3.8 LB internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde tüm tedbirler alınmaktadır. Ayrıca kullanıcının kendi virüs koruma sistemini sağlaması ve nihai güvenlik için gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda üye, LB'nin internet sitesine girmesi nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde meydana gelen tüm hatalardan ve bunların doğrudan ve dolaylı sonuçlarından sorumlu olacağını kabul etmiş sayılır.

3.9 Müşterinin web sitesinde kullandığı tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka veya benzeri Kart Kuruluşları ile online üye arasında LB'den bağımsız olarak gerçekleştirilir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler LB tarafından görülmez veya kaydedilmez).

3.10 Üyelerin LB internet sitesi üzerinden satın aldıkları Ürünler yalnızca LB'ye iade edilebilir. İade edilen ürünlerin kargo ücretleri LB'ye aittir.

3.11 Üye, satın aldığı ürünü iade etmek istediğinde faturasını ibraz etmekle yükümlüdür.

3.12 Kullanılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez.

3.13 LB internet sitesi üzerinden satılan ürünlerin ödemesi sadece kredi kartı veya Paypal ile yapılabilir.

3.14 Taraflar, LB'nin bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceğini ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

4.1 Bu sözleşme, üyenin kabul ettiğini beyan etmesi ile yürürlüğe girer. Her ne kadar LB üyeye ibrazı ile sözleşmeyi kabul etmiş sayılsa da, üye tarafından onaylanmayan sözleşme LB aleyhine kullanılamaz.Bu anlaşma, üye üyeliğini iptal edene veya üyeliği LB tarafından iptal edilene kadar yürürlükte kalacaktır. LB, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ5.

1 Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

GEÇERLİLİK

6.1 Üyenin üyelik kaydı, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiğini ifade eder. Bu sözleşme, üyenin üye olduğu andan itibaren karşılıklı olarak hüküm ifade eder. Üyenin elektronik ortamda onay vermesi yeterlidir, ayrıca üyenin imzası aranmaz.