DISTANT SALES AGREEMENT

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

SATICI:

Satıcı’nın Unvanı: LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.
Satıcı'nın Açık Adresi: Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul
Satıcı Mersis No: 0608120424400001

Satıcı’nın E-posta Adresi: destek@lesbenjamins.com

ALICI:
Alıcı’nın Adı/Soyadı:
Alıcı’nın Adresi:
Alıcı’nın Telefonu:
Alıcı’nın E-Posta Adresi:

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
 • ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.
 1. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.lesbenjamins.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli, teslimat ve ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KDV dahil)

Kargo Ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:

Ödeme Şekli:

Taksit Sayısı:

Alınan Vade Farkı:

Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Alıcı’nın ödeyeceği ek masraf:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.  tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir.

 1. TESLİMAT

Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

 1. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 1. SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 1. ALICI’NIN CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Açık Adres: Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul

E-posta: destek@lesbenjamins.com

 

Satıcı, Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı'ya iade edecektir.

Cayma hakkının kullanılması halinde formunuzda belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Alıcı, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 1. SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET

Alıcı, Satıcı tarafından üretilen ürünlerin tasarımlarında kullanılan özel tasarım tekniklerinin, doku, desen, dizayn, çizim, tasarım elementleri (ikon, düğme vb.), stiller, gradyan ve solid renk tonları ile her türlü grafik tasarım, illüstrasyon, çizim, tasarım ve eserlerin tasarımında kullanılan öğelerin ve Site’de satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

İşbu Sözleşme metni, onaylanmasının hemen akabinde Satıcı’nın iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı dilediğinde destek@lesbenjamins.com e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşme’nin nüshasına erişimini Satıcı’dan talep edebilir.

 

SATICI

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

ALICI

[…]

 

 

***

 

DISTANT SALES AGREEMENT

 

 1. PARTIES

This Distant Sales Agreement ("Agreement") has been electronically signed between the Seller and the Buyer, whose information is given below. The parties acknowledge, declare and undertake that they have read the entire Agreement, fully understood its content and approved all provisions of this Agreement.

SELLER:

Seller’s Corporate Name: LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.
Seller’s Address: Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul-Turkey
Seller’s Mersis No: 0608120424400001

Seller’s E-mail: customercare@lesbenjamins.com

BUYER:
Buyer’s Name/Surname:
Buyer’s Address:
Buyer’s Phone:
Buyer’s E-mail:

 

 1. ESTABLISHMENT OF THE AGREEMENT
 • THE BUYER AGREES THAT HE/SHE HAS READ AND UNDERSTOOD THE AGREEMENT AND IS AWARE OF HIS/HER RIGHTS AND OBLIGATIONS HEREUNDER.
 • THE PARTIES AGREE THAT THERE IS NO DISPROPORTION BETWEEN THE ACTS COVERED UNDER THIS AGREEMENT AND THE MUTUAL PERFORMANCES ARE SUITABLE FOR THE NATURE OF BUSINESS AND THEY HAVE NO INEXPERIENCE FOR THE PROCEDURES AND TRANSITIONS COVERED HEREBY.
 • THE BUYER AGREES THAT HE/SHE IS AWARE THAT ALL TRANSACTIONS IN THIS AGREEMENT ARE FOR THE BENEFIT OF HIMSELF AND HE/SHE WILL ABIDE BY ALL TERMS IN HIS/HER OWN FREE WILL WITHOUT ANY DIFFICULTY OR CONSTRAINT.
 • THE PARTIES AGREE THAT THE AGREEMENT DOES NOT HAVE ANY UNFAIR TERMS AND THAT THERE IS NO INJUSTICE IN TERMS OF THE BALANCE OF BENEFITS.
 • THIS AGREEMENT DOES NOT CONTAIN ANY UNFAIR TERMS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE REGULATIONS ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER AGREEMENTS. THE PROVISIONS ARE NOT CONTRARY TO THE PRINCLIPLES OF GOOD FAITH AND THEY ARE IN COMPLIANCE WITH THE LAWS ON PROTECTION OF CONSUMERS.
 • THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT WERE PREPARED BY TAKING INTO CONSIDERATION THE PROVISIONS OF THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS. THE BINDINGNESS AND CONTENT CONTROL PROPOSED IN ARTICLE 21 OF THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS WAS PERFORMED BY THE BUYER. THERE IS NO ALIENATION IN ANY OF THE TERMS HEREOF TO THE NATURE OF THIS AGREEMENT AND THE PARTICULARITY OF THE WORK (SURPRISING TERMS). THE TERMS OF THIS AGREEMENT WERE WRITTEN IN A CLEAR AND COMPREHENSIBLE MANNER AND ARE NOT AMBIGUOUS.
 1. SUBJECT AND SCOPE OF THE AGREEMENT

The subject of this agreement is the determination of the rights and responsibilities of the parties in accordance with the provisions of Law On the Protection of the Consumer no. 6052 and Regulation for the Distant Sale Agreements, with regard to the sale and delivery of the good(s) qualification and price of which are given below which the Buyer has ordered electronically from the website www.lesbenjamins.com (“Site”) owned by the Seller.

 

 1. BASIC QUALIFICATIONS OF THE GOODS OR SERVICES SUBJECT TO THE AGREEMENT

The basic qualifications, sales price, delivery and payment terms of the product subject to this Agreement are as follows:

 

Product Code and Name

Amount

Unit Price (VAT included)

Courier Fee

Discount / Coupon

Total Price (VAT included)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

PAYMENT AND DELIVERY TERMS

Total product price excluding courier fee:

Courier fee:

Total product price including all taxes and courier fee:

Payment method:

Number of installments:

Received carrying charge:

Interest rate used in carrying charge:

Additional cost to be paid by the Buyer:

Delivery address:

Person to be delivered:

The total product price stated above is collected from the Buyer by LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

 1.     DELIVERY

The good/goods covered under this Agreement will be delivered to the Buyer or the person/institution at the address designated by the Buyer within a period of 30 (thirty) days as of the receipt of the order by the Seller, for each good depending on the distance of the Buyer’s delivery address, provided that the delivery time will not exceed the legal time period of 30 (thirty) days.

For the avoidance of doubt, for the delivery of the product(s) subject to this Agreement, this Agreement and the Preliminary Information Form must be confirmed electronically by the Buyer and the price of the product(s) must be fully and completely paid through the Buyer's preferred payment method. If, for any reason, the product price is not paid, is paid incompletely or the payment is cancelled in the bank records, the Seller is deemed to be free from the obligation to deliver the product.

In case the Seller fails to fulfill its contractual obligations due to the product or service subject to the order becoming impossible to fulfill, the Seller will inform the Buyer in writing or with a permanent data storage within 3 (three) days of the date of becoming aware and the Seller will refund all charged amount including the delivery costs within 14 (fourteen) days as from the notification at the latest.

 1.     BUYER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Buyer accepts, declares and undertakes that the Buyer has read and been informed of the preliminary information on the Site uploaded by the Seller regarding the basic qualifications of the goods or services subject to the Agreement, the sales price and payment method, and the delivery and courier fees, that s/he has given the necessary confirmation electronically, and that s/he is aware of the fact that s/he is under the LIABILITY TO PAY simultaneously with the approval of the order on the Site.

With the confirmation of this Agreement and the Pre-Information Form electronically, the Buyer has confirmed that he has obtained the address, the basic qualifications of the ordered goods or service, the price of the goods or services including taxes, payment and delivery and delivery price information which are required to be given to the Buyer by the Seller before the conclusion of the distant sales agreement correctly and completely.

In case related bank or financial institution fails to pay the product or service price to the Seller after the delivery of the product due to use of Buyer’s credit card unlawfully or by unauthorized persons without Buyer’s fault, the Buyer must return the product or the services to Seller within 3 (three) days if the Buyer has already received the delivery. In this case the delivery costs shall be borne by the Buyer.

In case the products or services covered under this Agreement will be delivered to a person other than the Buyer himself/herself, the Seller will not be held responsible for such person’s rejection of the delivery.

 1. SELLER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Seller is responsible for delivering the product(s) or services covered under this Agreement to the Buyer in accordance with the consumer legislation, undamaged, complete, having the qualifications defined in the order and if available, together with warranty certificate and user manuals.

As long as there is a reasonable explanation, Seller may supply another product with equal quality and price to the Buyer if Seller notifies and obtains Buyer’s express approval before the expiration of its contractual obligation.

 1.     BUYER’S RIGHT OF WITHDRAWAL

The Buyer may exercise his right of withdrawal within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the goods by the Buyer or the third party designated by the Buyer in the agreements regarding the delivery of the products, and within 14 (fourteen) days from the date of the agreement for the service performance, without undertaking any legal and criminal liability and

without any justification. The Buyer can also use his right of withdrawal within the period starting from the conclusion of the agreement until the delivery of the goods.

 

The Buyer can exercise his right of withdrawal by filling out the withdrawal form delivered to him/her with the order or by delivering an express statement stating the withdrawal decision to the Seller. The said form or the express withdrawal statement must be directed to the Seller in writing or with a permanent data provider before the expiry of the right of withdrawal. The contact information of the Seller where the withdrawal notification can be made is as follows:

 

Address: Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul-Turkey

E-mail: customercare@lesbenjamins.com

 

Within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the notification in respect of Buyer’s exercise of its right of withdrawal, the Seller shall refund the Buyer all payments made by the Buyer to the Seller in respect of the relevant goods or services, including the delivery costs, if any, in a lump in accordance with the payment instrument used during the purchase and without imposing any cost or liability to the consumer.

In the event that the Buyer exercises his right of withdrawal, the courier company specified by the Seller that will take the delivery of the product is * In the event that the right of withdrawal is used, if the goods are returned through the courier company specified herein, the Buyer shall not be responsible for the costs related to the return. In the event that the Buyer sends the goods to be returned with a courier company other than Seller’s contracted courier company set forth hereunder, the Seller will not be responsible for the courier costs for the return and any damages suffered by the goods during the cargo process.

The Buyer is required to return the goods to the Seller within 10 (ten) days from the date of the notification in respect of his/her exercise of the withdrawal right. Along with the goods subject to the return, the invoice, box, package, standard accessories, if any, of the respective good and other products gifted due to the purchase of the said good must be returned to the Seller in full and without damage. The Buyer must use the goods in accordance with its operation, technical specifications and instructions for use within the withdrawal period, otherwise it will be responsible for any changes and deteriorations in the product.

 

 1. CIRCUMSTANCES THAT THE RIGHT OF WITHDRAWAL CANNOT BE USED

 

The Buyer accepts, declares and undertakes that he is aware of the fact that he/she cannot use the right of withdrawal in the following cases:

 

 1. Agreements for goods or services whose price varies depending on fluctuations in financial markets and which are not under the control of the seller or supplier,
 2. Agreements related to the products which is prepared in accordance with the consumer’s needs or personal requests,
 3. Agreements related to the delivery of goods that may deteriorate quickly or expire,
 4. Agreements for the delivery of products whose protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after the delivery and their return is not suitable for health and hygiene,
 5. Agreements for goods that are mixed with other products after delivery and which cannot be separated due to their nature,
 6. Agreements related to books, digital content and computer consumables presented in tangible environment in case protective elements such as packaging, tape, seal, package are opened after delivery of the goods,
 7. Agreements for the delivery of periodical publications such as newspapers and magazines, except those provided under the subscription agreement,
 8. Agreements related to accommodation, transportation of goods, car rental, food and beverage supply and the evaluation of leisure time for entertainment or recreation purposes, which must be carried out on a specific date or period,
 9. Agreements for services performed instantly in electronic environment or for intangible products delivered to consumers instantly,
 10. Agreements for services which are executed with the approval of the consumer before the expiration of right of withdrawal period.

 

 1. SELLER’S SOLUTION METHOD FOR COMPLAINTS

The Buyer may convey his complaints about the purchased goods and/or services to the Seller directly (using the contact addresses specified under the Seller's Information heading above). If the complaint is submitted, the Seller will provide all possible support to resolve the issue.

 

 1.     DEFAULT AND LEGAL CONSEQUENCES

In case the Buyer goes into default in the transactions made by credit card, the cardholder will be liable to the bank within the framework of the credit card agreement made with the bank. In this case, the relevant bank may apply for legal remedies, and may demand the costs to be incurred and the attorney's fee from the Buyer. If the Buyer goes into default, the Buyer will be responsible under all circumstances for any loss or damage suffered by the Seller.

 1. INTELLECTUAL PROPERTY

The Buyer accepts and declares that all rights arising from the Law on Intellectual and Artistic Works of the special design techniques, texture, pattern, design, drawing, design elements (icon, button, etc.), styles, gradient and solid color tones and all kinds of graphic designs, illustrations, drawings, designs and works used in the designs of the products produced by the Seller and elements used in its design and all products offered for sale on the Site belong to the Seller.

Regarding all kinds of information and content on the Site and their arrangement, revision and partial/full use; except for those belonging to other third parties according to the Seller's agreement; all intellectual and industrial rights and property rights belong to the Seller. All, part of the product/s purchased by the Buyer and/or any information, software or service obtained from the product may not be changed, copied, distributed, reproduced, published, subjected to derivative works, transferred or sold. The Buyer hereby accepts and undertakes that he will not use the purchased product for illegal purposes and/or in these prohibited ways. Otherwise, all legal and criminal liability that may arise belongs to the Buyer, and the Seller reserves the right to claim all kinds of compensation and other claims arising from such unauthorized use against all claims and demands that may be brought against the Seller by third parties or competent authorities.

 1.     DISPUTE RESOLUTION

In case of disputes related to the agreement, applications for disputes can be made to the Arbitration Committee for Consumer Problems where the Buyer purchased the product or where his/her official residence is located within the monetary limits defined by the Ministry of Customs and Trade every year, and to the Consumer Courts in respect of the disputes above the said value.

 1. ENFORCEMENT

This Agreement has been signed and entered into force on the date of […] by being approved electronically by the Buyer. Transactions made through the Site are deemed as binding will statements in accordance with the Turkish Code of Obligations, consumer legislation and other legislation in force.

The text of this Agreement will be sent by e-mail to the e-mail address sent by the Seller immediately after its approval and will be stored by the Seller for 3 (three) years. The Buyer may request access to the copy of this Agreement from the Seller by applying with a request to customercare@lesbenjamins.com e-mail address.

 

SELLER

LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.

BUYER

[…]