Sepetiniz

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Satıcı”) ait lesbenjamins.com alan adlı internet sitesi üzerinden siparişi yapılan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili düzenlemeler çerçevesinde siparişi veren alıcıya (“Alıcı”) ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu bilgiler, iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

SATICI’NIN BİLGİLERİ

Satıcı’nın Unvanı: LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi

Satıcı’nın Açık Adresi: Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul

Satıcı Mersis No: 0608120424400001

Satıcı’nın E-posta Adresi: destek@lesbenjamins.com

Satıcı’nın Telefon Numarası: [·]

ALICI’NIN BİLGİLERİ

Alıcı’nın Adı/Soyadı: {ad-soyad}
Alıcı’nın Adresi: {adres}
Alıcı’nın Telefonu: {telefon}
Alıcı’nın E-Posta Adresi: {email}

SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

 İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli, teslimat ve ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

Ürün/Hizmet Türü: Alıcı’nın Site üzerinden Alıcı’ya yaptığı ürün ve/veya hizmet satışı

 

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KDV dahil)

{-tablerow-}

ÖDEME VE TESLİMAT ŞARTLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:{urun-bedeli}

Kargo Ücreti:{kargo-ucreti}

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:{toplam-urun-bedeli}

 

Teslimat Adresi: {adres}

Teslim Edilecek Kişi: {adres-ad-soyad}

Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.  

Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, LB GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş. tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir

Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimat koşulları:

Taşıyıcı Firma Bilgileri: Satıcı’nın çalıştığı taşıyıcı firmalar Kolay Gelsin, HepsiJet, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo

Teslimat Adresi: {adres}

Teslim Edilecek Kişi: {adres-ad-soyad}

 

Sözleşme konusu ürün/hizmet, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz Alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici Alıcı; hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul

Faks No: 0212 257 18 18

E-posta:  destek@lesbenjamins.com

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaşmasına müteakip tüketici Alıcı bilgilendirilecektir.

Satıcı, tüketici Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın tüketici Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tüketici Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı'ya iade edecektir.

Tüketici Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi Yurtiçi Kargo’dur. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Tüketici Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade için anlaşmalı olunan kargo firmasının tüketici Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketici Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Tüketici Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

Banka hesapları veya kredi kartları aracılığıyla ödenen sipariş bedellerinin iadesi ve tüketici Alıcı’nın hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir. Bu sebeple, tüketici Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından tüketici Alıcı’nın hesabına veya kredi kartına yansıtılması uzun zaman alabilir.

Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca, tüketici Alıcı’nın cayma hakkı; (a) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin, (b) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin, (c) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin, (ç) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin, (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin, (ğ) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin, ve (h) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici Alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.

SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz Alıcılar Sözleşme’den dolayı her türlü şikâyet ve itirazlarını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

DİĞER BİLGİLER:

Alıcı, Site üzerinden seçtiği ürüne/hizmete ilişkin siparişi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

Alıcı’nın, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylaması ile Satış Sözleşmesi Satıcı ve Alıcı arasında kurulmuş olacaktır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Satış Sözleşmesi metni, sözleşmenin kurulmasından sonra Satıcı tarafından saklanacak ve bir sureti Alıcı’nın burada belirtilen e-posta adresine mail yoluyla gönderilecektir.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu veya Satış Sözleşmesi’nde yer alan veya bu metinlere konu olan ürün/hizmetin kullanımı sırasında herhangi bir şekilde Satıcı’ya sağladığı kişisel/şirket bilgilerinin, ödeme bilgilerinin ve sair bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Alıcı, Platform üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

Alıcı, www.lesbenjamins.com internet sitesi üzerinden seçtiği ürüne ilişkin siparişi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

Alıcı ve Satıcı arasında sözleşmenin kurulmasından sonra Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin bir sureti Alıcı’nın burada belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Alıcı, www.lesbenjamins.com internet sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

Şirketimizin gizlilik politikasına Gizlilik Politikası linki üzerinden erişilebilir. Alıcı, bu Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylayarak söz konusu gizlilik kurallarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.