Sepetiniz

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Etiler mahallesi, Dilhayat sokak No:24 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 220846-5 sicil numarası ile kayıtlı LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

 

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 

Çerez Çeşitleri

 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.lesbenjamins.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 

1) Zorunlu Çerezler:

 

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

 

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri

 

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

 

3) İşlevsel Çerezler

 

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 

4) Performans/Analitik Çerezler

 

Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve kullanıcıların sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyişle, bu çerezler takip ve raporlama çerezlerinin amacına hizmet etmektedir. Yalnızca internet sitesinin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmek ve anonim istatistikler üretmek ile sınırlı amaçlarla kullanılan birinci taraf performans analitik tanımlama bilgileri dışındaki performans ve analitik tanımlama bilgileri internet sitelerimizde ve uygulamalarımızda kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi, internet sitemizin ve uygulamalarımızın iyileştirilmesi, tekil kullanıcı sayılarının tahmin edilmesi, en etkili arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi ve gezinme durumunuzun izlenmesi amaçlarıyla kullanılan ve istatistiki ölçüme imkan veren tanımlama bilgileridir. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Analitik/Performans çerezleri, internet sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

 

Kişisel verileriniz, IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak), amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt dışında yerleşik hizmet aldığımız şirketler vasıtasıyla çerez kullanmamız sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

 

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Zorunlu Çerezler

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
XSRF-TOKEN Bu çerez, siteler arası isteğin
engellenmesinde site güvenliğine yardımcı olmak için yazılmıştır ve kullanılmaktadır.
Üçüncü Taraf Çerez [Globo.io] 1 Gün
cart Sepete eklenen ürünleri saklamak ve Shopify ödeme URL'si oluşturmak için kullanılan yerel saklama nesnesidir. Birinci Taraf Çerez  14 Gün
cart_currency Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ödeme ve ödeme işlevi için gereklidir. Birinci Taraf Çerez  14 Gün
cart_sig Sepetin bütünlüğünü doğrulamak ve bazı sepet işlemlerinin performansını sağlamak için kullanılır Birinci Taraf Çerez  14 Gün
cart_ts Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ve ödeme işlevi için gereklidir. Birinci Taraf Çerez  14 Gün
cart_ver Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ve ödeme işlevi için gereklidir. Birinci Taraf Çerez  14 Gün
keep_alive Web sitesi ziyareti sırasında oluşan internet bağlantısı sırasında veri akışını kolaylaştıran ve hızlandıran, web sitelerinin daha hızlı çalışmasını sağlayan önemli bir özelliktir. Keep-Alive ile iki cihaz arasındaki bağlantının aktif olup olmadığı kontrol edilmekte ve bağlantıların kopması önlenmektedir. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
localization Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ve ödeme işlevi için gereklidir. Birinci Taraf Çerez  366 Gün
secure_customer_sig İnternet sitesine üye olarak oturum açtıktan sonra, tekrar oturum açmalarına gerek kalmaması için bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  366 Gün

Analitik/Performans Çerezleri

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
u Bu çerez, sitenin performansını ölçebilmeleri ve iyileştirebilmeleri için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymak için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [RTB House S.A.] 365 Gün
_hjSession_3477247 Geçerli oturum verilerini tutan bir çerez. Bu, oturum penceresi içindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuyla ilişkilendirilmesini sağlar. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_hjSessionUser_3477247 Tarayıcıda söz konusu siteye özgü Hotjar kullanıcı kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye daha sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Birinci Taraf Çerez  365 Gün
audit Çerez “Çerez pop up" kısmında bulunan ve kullanıcılar tarafından onaya sunulan ve onay veya ret verilen çerezlere ait bilgilerin kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. Üçüncü Taraf Çerez [Magnite, Inc.] 365 Gün
dt Bu, internet sitesi performansını izlemek, internet sitesi kullanımını analiz etmek ve kullanıcı davranışını izlemek için kullanılan bir çerezdir. Üçüncü Taraf Çerez [Underdog Media LLC] 365 Gün
udmts Bu çerez, internet sitesinin reklamlarının birden fazla web sitesindeki dönüşüm oranı hakkında veri toplayarak web sitesinin reklam çabalarının verimliliğini ölçmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Underdog Media LLC] 365 Gün

İşlevsel Çerezler

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
vmuid Bu çerez, Microsoft tarafından benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Çerez, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. Üçüncü Taraf Çerez [Orangeclickmedia] 62 Gün
ts Bu çerez internet sitesindeki ödeme hizmetlerini destekler ve güvenlik için kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez [RTB House S.A.] 365 Gün
_cmp_a Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  1 Gün
_ga Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. Birinci Taraf Çerez  400 Gün
_gid Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. Birinci Taraf Çerez  1 Gün
_hjAbsoluteSessionInProgress Bu çerez, bir internet sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_hjFirstSeen Bu çerez; ziyaretçinin internet sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya sitede yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_hjIncludedInSessionSample_3477247 Bu çerez; ziyaretçilerin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_s Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_shopify_s Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_shopify_y Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez  365 Gün
_y Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez  365 Gün
YSC Bu çerez; benzersiz bir kimlik kaydederek internet sitesi ziyaretçisinin hangi videoları görmüş olduğuna dair istatistikleri tutmak için kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez [Google] Oturum Süresi

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
_rxuuid Bu çerez, son kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi verir. Üçüncü Taraf Çerez [RhythmOne] 365 Gün
33x_ps Web sitesinde görünen reklamların alaka düzeyini iyileştirmek için sosyal etkileşim verilerini toplar ve kullanır. Üçüncü Taraf Çerez [Accuen Media] 365 Gün
tuuid Bu çerez, kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğine ilişkin bilgileri tutar. Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] 90 Gün
tuuid_lu Bu çerez, reklam alaka düzeyini optimize etmek ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamak için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] 90 Gün
um Bu çerez, ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışına ilişkin bilgileri tutar- reklam alaka düzeyini ve genel hedeflemeyi optimize etmek için kullanılabilir. Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] 90 Gün
umeh Bu çerez, ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla internet sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] 90 Gün
tluid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Acceptable Ads Exchange] 90 Gün
am-uid Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır – bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır. Üçüncü Taraf Çerez [ADMIXER] 90 Gün
anj Bu çerez, geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamcılık için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [AppNexus] 90 Gün
uuid2  Bu çerez, geri dönen bir internet sitesi kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamcılık için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [AppNexus] 90 Gün
ptrrhs Bu çerez, reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek, analiz verilerini toplamak veya kullanıcılara gösterilen reklamları göz atma davranışlarına göre kişiselleştirmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Yieldmo, Inc.] 365 Gün
cct Bu çerez internet sitesinde sepet detaylarını inceleyerek daha iyi reklam hizmeti sunulabilmesine katkı sağlar ve bunun için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Ströer Group] 363 Gün
uu Bu çerez, kullanıcının internet siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Ströer Group] 363 Gün
IDSYNC Bu çerez, Yahoo tarafından, kullanıcıların birden çok web sitesinde nasıl davrandığına ilişkin bilgileri depolamak ve böylece ilgili reklamların kendilerine gösterilebilmesi için ayarlanır. Üçüncü Taraf Çerez [Verizon] 365 Gün
CMID Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının internet sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar ve daha verimli reklam yapılabilmesi adına kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Index Exchange, Inc.] 365 Gün
CMPRO Bu çerez, hedefli/alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar. Üçüncü Taraf Çerez [Index Exchange, Inc.] 90 Gün
CMPS Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, internet sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar.  Üçüncü Taraf Çerez [Index Exchange, Inc.] 90 Gün
a749381 Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir ve daha alakalı reklam sunabilmek için kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez [Orangeclickmedia] 62 Gün
uid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. Üçüncü Taraf Çerez [Criteo] 390 Gün
IDE Bu çerez, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklam verilen reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Google] 400 Gün
smart_product_filter_search_session Arama ve filtreleme özellikleri, müşterilerinizin ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur ve arama sonuçlarına göre müşterilere daha uygun ürünler gösterimi için kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez [Globo.io] 1 Gün
tu Kullanıcının web sitesini ve ziyaret ettiği sayfalar arasındaki hareketlerini kaydederek ve analiz ederek reklamları hedeflemek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Ströer Group] 363 Gün
__kla_id Bu çerez, haber bülteni üyelerine gönderilen e-mailler üzerinden web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların analizini ve ziyaretçinin davranışları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılır.  Birinci Taraf Çerez  400 Gün
__rtbh.lid Web sitelerinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar, reklam alaka düzeyini optimize eder. Birinci Taraf Çerez  366 Gün
__rtbh.uid Web sitelerinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar, reklam alaka düzeyini optimize eder. Birinci Taraf Çerez  366 Gün
_fbp Bu çerez, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlanır. Birinci Taraf Çerez  90 Gün
_ga_5G1N90ENJ9 Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. Birinci Taraf Çerez  400 Gün
_ga_XBDW1BN83C Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. Birinci Taraf Çerez  400 Gün
_gat Bu çerez, site performansını iyileştirmek için site ziyaretlerini ve trafik kaynaklarını sayar ve daha iyi reklam sağlamak için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_gcl_au Bu çerez reklam verimliliğini ölçmek ve geliştirmek için kullanır. Birinci Taraf Çerez  90 Gün
_landing_page İnternet sitesinde ziyaret edildiğinde girilen ilk sayfanın ne olduğunu ve ana sayfaların raporlama takibi için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  14 Gün
_orig_referrer İnternet sitesinde ziyaret edildiğinde girilen ilk sayfanın ne olduğunu ve ana sayfaların raporlama takibi için kullanılır. Birinci Taraf Çerez  14 Gün
_shg_session_id İnternet sitesindeki bireysel oturumları takip ederek web sitesinin birden fazla ziyaretten istatistiksel veriler derlemesine olanak tanır. Bu veriler aynı zamanda pazarlama amaçlı potansiyel müşteriler oluşturmak için de kullanılabilir. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_shg_user_id Daha alakalı, hedefli reklamlar sunmak için ziyaretçi davranışları hakkında veri toplamak için kullanılmaktadır Birinci Taraf Çerez  400 Gün
_shopify_sa_p Detaylı analizleri yapabilme ve pazarlama ve reklam işlevselliği için kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
_shopify_sa_t Detaylı analizleri yapabilme ve pazarlama ve reklam işlevselliği için kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez  Oturum Süresi
po_visitor Kullanıcı etkinliği, örneğin: A/B testi, istem tetikleyicileri, abonelik durumları vb. Bu analizler, hizmetlerimizi optimize edebilmemiz için kullanıcı tercihleri ve davranış kalıpları hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olur. Birinci Taraf Çerez  365 Gün
_ljtrtb_86 Bu tanımlama bilgisi, reklam hedefleme, ölçüm ve optimizasyonla ilgili çeşitli amaçlarla kullanılır.  Üçüncü Taraf Çerez [Sovrn Holdings Inc] 365 Gün
ljt_reader Sitemize veya ortaklarımızın sitelerinden birine döndüğünüzde tarayıcınızı veya cihazınızı tanımamızı sağlar. Üçüncü Taraf Çerez [Sovrn Holdings Inc] 365 Gün
AWSALBCORS Performansı ve stabiliteyi iyileştirmek üzere, kullanıcı oturumunun aynı AWS durumunda kalmasını sağlar ve bunun için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Sharethrough, Inc] 7 Gün
n360-rtbhouse Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Nexx360] 90 Gün
ayl_visitor Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Adyoulike] 30 Gün
i Bu çerez, ilgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek ve daha verimli reklamlar sunabilmek için kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez [OpenX Software Ltd.] 365 Gün
KRTBCOOKIE_632 Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [PubMatic, Inc.] 30 Gün
PugT Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [PubMatic, Inc.] 30 Gün
khaos Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. Üçüncü Taraf Çerez [Magnite, Inc.] 365 Gün
stx_user_id Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez [Sharethrough, Inc] 30 Gün
csync Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder. Üçüncü Taraf Çerez [Smart Adserver] 366 Gün
pid Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Smart Adserver] 396 Gün
TestIfCookieP Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için benzersiz bir kimlik oluşturur. Üçüncü Taraf Çerez [Smart Adserver] 396 Gün
t_gid Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşim kurduğunda belirli bir ziyaretçi kimliği atar – bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. Üçüncü Taraf Çerez [Taboola] 365 Gün
t_pt_gid Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşim kurduğunda belirli bir ziyaretçi kimliği atar - bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. Üçüncü Taraf Çerez [Taboola] 365 Gün
_rxuuid Bu çerez, son kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi verir. Üçüncü Taraf Çerez [Unruly Group Ltd] 365 Gün
tt_viewer Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Teads ] 364 Gün
rtbh Bu çerez, tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Dönüşüm izleme ve çevrimiçi reklamların etkinliğini ölçmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Underdog Media LLC] 90 Gün
A3 Bu çerez, birden fazla internet sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar ve reklam hedefleme için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Verizon] 366 Gün
yieldmo_id Tanımlayıcılar, oturum uzunluğu, IP adresi, konum, kullanım zamanı, görüntülenen sayfalar ve dosyalar, reklam kampanyası seçimleriniz ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili diğer bilgileri toplar. Üçüncü Taraf Çerez [Yieldmo, Inc.] 365 Gün
VISITOR_INFO1_LIVE Bu çerez, entegre YouTube videolarına sahip sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Google] 180 Gün
cto_bundle Daha alakalı reklamcılık deneyimi sunabilmek için kullanıcının internet
sitelerindeki davranışlarını inceler. 
Birinci Taraf Çerez  396 Gün
targetcid7 Bu çerez, web sitesi ziyaretçileri için reklamları iyileştirmek için kullanılır. Daha alakalı reklamları site ziyaretçilerine yönlendirebilir. Üçüncü Taraf Çerez [Docomo] 400 Gün
HAPLB8G Bir kullanıcı için sürekli oynatmanın açık olup olmadığını takip etmek için kullanılır ve çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez [Sonobi, Inc] Oturum Süresi
CID Kullanıcının hangi ürünleri görüntülediğini belirleyerek web sitesinin ilgili ürünleri tanıtmasına olanak tanır. Üçüncü Taraf Çerez [Ck-ie] 7 Gün
CDV Bu çerez bilgisini sayfada kişiselleştirilmiş ürün önerileri gösterecek şekilde ayarlar. Üçüncü Taraf Çerez [Emarsys] 365 Gün

 

İlgili Kişilerin Talepleri

 

Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre lbglobal@hs03.kep.tr Kep adresine veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde destek@lesbenjamins.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

 

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez tercihleri merkezindeki/Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Tercihleri kaydet” butonuna tıklayınız. Tercihlerinizi etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

 

 • Internet Explorer
  • Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
  • Araçlar düğmesine ve İnternet Seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
  • Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
  • Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
  • Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
  • Altta Gelişmiş'i tıklayın.
  • "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
  • Çerezler'i tıklayın.
  • "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
  • Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.
 • Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sayfalarinda-cerezler-engellenmis-engeli-kaldir#w_cerez-ayarlarini-kontrol-edin)
  • Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
  • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
  • Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
  • “Çerezleri göster” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
  • Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
  • Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
  • Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın.
 • Safari (https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471)
  • Safari > Tercihler'i seçin.
  • Gizlilik öğesini tıklayın.
  • Web Sitesi Verilerini tıklayın.
  • Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.
 • Microsoft Edge
  • Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
  • Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
  • Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.
 • Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Bilginize sunarız.

 

LB Global Tekstil Ticaret Anonim Şirketi